NVT: Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Ngày 06/11/2012, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn là tổ chức nước ngoài như sau:

- Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: BELTON INVESTMENTS LTD.,

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 1.604.840 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 5.086.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 6.690.840 cổ phiếu (11,06%)

- Ngày giao dịch thành cổ đông lớn thực hiện ngày 02/11/2012.

Chi tiết xem file đính kèm

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon