NVT: Báo cáo tình hình quản trị năm 2016

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016.

Chi tiết xem file đính kèm

CV06_BCQTCT

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon