NVT: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017.

Chi tiết xem file đính kèm

CV42.2017_BC quan tri

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon