NVT: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015.

Chi tiết xem file đính kèm

CBTT_BCQT6.2015

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon