NVT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

 

Ngày 13/7/2012, bà Trần Thanh Thủy - thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP BĐS Du lịch Ninh Vân Bay thực hiện báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu đăng ký từ ngày 14/5/2012 đến 13/7/2012, cụ thể như sau:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 800 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 800 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 400 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 400 cổ phiếu

- Lý do không bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký: Giá cổ phiếu biến động

- Mục đích thực hiện giao dịch: Theo nhu cầu đầu tư của cá nhân

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon