NVT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - ông Lê Xuân Hải

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Kết quả giao dịch cụ thể như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.008.848 cổ phiếu (3,32%).

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.000.000 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.600.000 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 408.848 cổ phiếu (0,45%)

Lý do không bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký giao dịch: giá cổ phiếu trên thị trường đã có điều chỉnh không phù hợp với kỳ vọng.

Mục đích thực hiện giao dịch: Do nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 29/5/2017 đến ngày 28/6/2017.

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon