NVT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Hoàng Anh Dũng

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm

BCGDCP_Hoang Anh Dung

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon