NVT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan Hoàng Lê Việt

Ngày 09 tháng 8 năm 2014, cổ đông Hoàng Lê Việt (con của bà Lê Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch HĐQT và ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NVT như sau:

 

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.503.290 cổ phiếu (tỷ lệ 2,766%).
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.500.000 cổ phiếu.
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 718.890 cổ phiếu.
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.784.400 cổ phiếu (tỷ lệ 1,972%).
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối lại danh mục đầu tư.
  • Lý do không bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký: do giá cổ phiếu không đạt được kỳ vọng
  • Phương thức giao dịch: khớp lệnh.
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 11/7/2014 đến ngày 08/8/2014./.

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon