NVT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Chủ tịch HĐQT - Lê Xuân Hải

Ngày 30 tháng 5 năm 2016, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Lê Xuân Hải. Chi tiết như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.572.988 cổ phiếu (8,37%).

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.000.000 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.566.300 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.006.688 cổ phiếu (6,63%)

Lý do không bán hết số lượng cổ phiếu đăng ký: Do giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng

Mục đích thực hiện giao dịch: Do nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 28/4/2016 đến ngày 27/5/2016.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon