NVT: Báo cáo giao dịch của tổ chức có liên quan

Ngày 09 tháng 5 năm 2012, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Phước Hưng (Tên cũ là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ S.T.G) cổ đông có liên quan của ông Lê Xuân Hải - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Ninh Vân Bay đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NVT, cụ thể như sau:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 7.572.988

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.000.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

- Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối danh mục đầu tư

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận

- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 28/3/2012 đến ngày 09/5/2012

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon