NVT: Báo cáo giao dịch của ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Cổ đông nội bộ Hoàng Anh Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị , Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay thực hiện báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.948.170 cổ phiếu (2,15%).

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.900.000 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 cổ phiếu

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu còn nắm giữ sau khi kết thúc giao dịch: 1.948.170 cổ phiếu 2,15%)

Mục đích đăng ký thực hiện giao dịch: Do nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch đã đăng ký: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

Lý do không thực hiện giao dịch đã đăng ký: Do diễn biến thị trường không phù hợp so với dự kiến

Thời gian thực hiện giao dịch đã đăng ký: từ ngày 09/06/2017 đến ngày 08/7/2017.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon