NVT: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan

Ngày 26/3/2014, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt là tổ chức có liên quan của ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch HĐQT và ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) đã báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.156.000 cổ phiếu (1,28%)

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đăng ký bán: 1.156.000 cổ phiếu (1,28%)

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đã bán: 1.156.000 cổ phiếu (1,28%)

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu (0%)

Phương thức giao dịch: thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 03/3/2014 đến ngày 25/3/2014

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon