NVT: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Ngày 30 tháng 9 năm 2014, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương (Techcom Capital) là tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) đã có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NVT. Cụ thể như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.500.000 cổ phiếu (4,97%)

Số lượng cổ phiễu đã đăng ký bán: 4.500.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.500.000 cổ phiếu

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu (0%)

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 09/9/2014 đến ngày 29/9/2014./.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon