NVT: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Vũ Ngọc Tú - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty

Ngày 26/6/2015, ông Vũ Ngọc Tú - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NVT như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.851.787 cổ phiếu (4,25%).

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.000.000 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.000.000 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.851.787 cổ phiếu (2,05%)

Mục đích thực hiện giao dịch: Do nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 09/6/2015 đến ngày 26/6/2015.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon