NVT: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

Ngày 07 tháng 7 năm 2014, ông Hoàng Lê Việt là con của bà Lê Thị Thu Hà (Phó Chủ tịch HĐQT) và ông Hoàng Anh Dũng (Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc) Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã thực hiện báo cáo hoàn tất giao dịch bán cổ phiếu NVT. Cụ thể như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.453.290 cổ phiếu (tỷ lệ 3,816%).

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 950.000 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu đã bán: 950.000 cổ phiếu.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.503.290 cổ phiếu (tỷ lệ 2,766%).

Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối lại danh mục đầu tư.

Phương thức giao dịch: khớp lệnh.

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/6/2014 đến ngày 07/7/2014.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon