NVT: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - bà Lê Thị Thu Hương

Bà Lê Thị Thu Hương là người có liên quan (em) của bà Lê Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NVT như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 400.400 cổ phiếu (tỷ lệ 0,44%).

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 400.400 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu đã bán: 400.400 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu (tỷ lệ 0%)

Mục đích thực hiện giao dịch: Do nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 20/5/2015 đến ngày 25/5/2015.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon