NVT: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Ngày 10/7/2012, ông Vũ Ngọc Tú - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BĐS Du lịch Ninh Vân Bay thực hiện báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu đăng ký từ ngày 10/5/2012 đến 10/7/2012, cụ thể như sau:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.851.787 cổ phiếu (6,37%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.000.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.851.787 cổ phiếu (6,37%)

- Lý do không bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký: Giá cổ phiếu biến động không theo dự kiến

- Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối nhu cầu tài chính cá nhân

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon