NVT: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Ông Vũ Ngọc Tú , Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty

Ngày 31/7/2015, ông Vũ Ngọc Tú - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã thực  hiện báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NVT, cụ thể như sau:

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.851.787 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.851.780 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7 cổ phiếu (0%)

Lý do không bán hết số lượng cổ phiếu đăng ký: Do số lượng cổ phiếu còn lại nhỏ hơn số lượng cổ phiếu cho 1 lô

Mục đích thực hiện giao dịch: Do nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 02/7/2015 đến ngày 31/7/2015.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon