NVT: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - ông Hoàng Anh Dũng

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Hoàng Anh Dũng và phần giải trình lý do sai sót trong quá trình thực hiện giao dịch cổ phiếu. Cụ thể như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.053.420 cổ phiếu (1,16%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000.000 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.002.000 cổ phiếu

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu còn nắm giữ sau khi kết thúc giao dịch: 51.420 cổ phiếu (0,05%)

Mục đích đăng ký thực hiện giao dịch: Do nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: khớp lệnh

Thời gian giao dịch: từ ngày 07/3/2018 đến ngày 15/3/2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

BC vs giai trinh giao dich_HAD

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon