NVT: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Hoàng Anh Dũng

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Hoàng Anh Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty. Chi tiết giao dịch như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.053.420 cổ phiếu (1,16%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000.000 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 cổ phiếu

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu còn nắm giữ sau khi kết thúc giao dịch: 1.053.420 cổ phiếu (1,16%)

Mục đích đăng ký thực hiện giao dịch: Do nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch đã đăng ký: thỏa thuận hoặc khớp lệnh

Lý do không thực hiện giao dịch đã đăng ký: Do diễn biến thị trường không phù hợp so với dự kiến

Thời gian đăng ký giao dịch: từ ngày 17/01/2018 đến ngày 15/02/2018./.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon