NVT: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan - bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Ngày 19 tháng 01 năm 2015, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh là vợ của ông Vũ Ngọc Tú - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (Mã chứng khoán: NVT) đã công bố thông tin về kết quả giao dịch cổ phiếu NVT. Chi tiết như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ (ông Vũ Ngọc Tú): 3.851.787 cổ phiếu (tỷ lệ 4,26%).

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 40.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,04%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 40.000 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu đã bán: 40.000 cổ phiếu.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu (tỷ lệ 0%).

Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Phương thức giao dịch: khớp lệnh.

Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 19/01/2015./.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon