NVT: Bà Trần Thanh Thủy - Thành viên Ban kiểm soát Công ty đăng ký bán cổ phiếu

Ngày 09 tháng 5 năm 2012, Bà Trần Thanh Thủy  - Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã đăng ký bán cổ phiếu NVT với nội dung cụ thể như sau:

 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 800 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 800 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

- Mục đích thực hiện giao dịch: theo nhu cầu đầu tư của cá nhân

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 14/5/2012 đến ngày 13/7/2012.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon