Ninh Vân Bay công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Ngày 25/01/2010, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay có Công văn công bố thông tin liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo đó, những nội dung về số lượng phát hành, đối tượng được mua cổ phiếu, phương thức và giá phát hành, thời gian thực hiện cũng như phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ đều được Công ty công bố đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

Trừ trường hợp bị hạn chế theo quy định của pháp luật, số cổ phiếu trong đợt phát hành này được tự do chuyển nhượng.

Chi tiết xem file đính kèm


Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon