Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2009

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã thông qua vào ngày 18 tháng 12 năm 2009. Chi tiết xem tại file đính kèm

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon