Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 26 tháng 4 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã họp và thông qua việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Chi tiết xem file đính kèm

NQ05.HDQT

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon