Hội đồng quản trị Công ty CP BĐS Du lịch Ninh Vân Bay chấp thuận 02 Thành viên Hội đồng quản trị thay thế

Ngày 16/7/2012, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành Quyết định về việc chấp thuận Thành viên Hội đồng quản trị thay thế theo đề nghị của các thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm.

Theo đó, 02 Thành viên Hội đồng quản trị thay thế gồm:

- Ông Hồ Anh Ngọc (CMND số: 023623735) làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế theo sự chỉ định ông Vũ Ngọc Tú - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Bà Lê Thị Việt Nga (CMND số: 011952121) làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế theo sự chỉ định của ông Nguyễn Nam Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Việc đề cử Thành viên Hội đồng quản trị thay thế này được căn cứ vào quy định của pháp luật, Điều 27 Điều lệ Công ty và có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2012.

Chi tiết xem file đính kèm


Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon