Giao dịch của cổ đông nội bộ

Mã chứng khoán giao dịch: NVT

Tổ chức thực hiện: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ STG

Cổ đông có liên quan: Ông Lê Xuân Hải- phó chủ tịch HĐQT công ty CP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.025.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu sau khi nắm giữ: 3.025.000 cổ phiếu

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 22/11/2010 đến ngày 22/12/2010

Chi tiết xem file chi tiết đính kèm

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon