Giải trình về việc NVT tăng trần 10 phiên liên tiếp

Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay xin giải trình với Quý cổ đông về việc tăng trần 10 phiên liên tiếp. Xin vui lòng xem file đính kèm

NVT- Giải trình về việc tăng trần 10 phiên liên tiếp

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon