Giải trình về việc chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2017

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay giải trình về việc chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV52.2017_Giai trinh

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon