Giải trình về lợi nhuận Báo cáo hợp nhất năm 2012

Ngày 05 tháng 03 năm 2013 Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố nội dung Giải trình về lợi nhuận Báo cáo hợp nhất quý 4 năm 2012 và năm 2012.

Chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon