Giải trình một số nội dung liên quan đến các Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay giải trình một số nội dung liên quan đến các Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV_48_Giai trinh BCTC kiem toan

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon