Đính chính thông tin về giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan

Ngày 27/3/2014, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt (tổ chức có liên quan của ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch HĐQT và ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay) đã thực hiện đính chính nội dung công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu trước đó.

Chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon