Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP BDS du lịch Ninh Vân Bay

Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay gửi tới Quý cổ đông tài liệu liên quan tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, tổ chức vào ngày 17 tháng 04 năm 2011 như sau:

-Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2011 của Ninh Vân Bay

- Giấy ủy quyền

- Giấy xác nhận tham gia đại hội cổ đông năm 2011

- Tổng hợp tài liệu dành cho họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011


Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon