Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Ngày 01 tháng 05 vừa qua, Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên. Đại diện 98,81% vốn cổ phần cổ đông và người được ủy quyền đã về dự đại hội. Ngoài ra còn có đại diện của các quỹ, các tổ chức và các cơ quan báo chí cũng đã đến dự và cùng nhau thảo luận.

Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo thường niên năm 2009, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009; Báo cáo của Ban Kiểm Soát; Định hướng phát triển, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2010; Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc xin niêm yết bổ sung 10 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2010; và tờ trình của HĐQT xin loại bỏ bớt ngành nghề kinh doanh 15,16 trong giấy phép kinh doanh.

Năm 2009, công ty NVB đã tiến hành tái cấu trúc doanh nghiệp, đồng thời chuyển đổi mô hình kinh doanh. Ba mũi nhọn là kinh doanh khai thác Du lịch nghỉ dưỡng, thẻ nghỉ dưỡng và kinh doanh Bất động sản nghỉ dưỡng, trong đó tập trung vào hoạt động chính là du lịch nghỉ dưỡng. Kết quả doanh thu trên 200 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước khấu hao, thuế và lãi vay (EBITDA) 13.2 tỷ VND, lợi nhuận sau thuế đạt 7.7 tỷ, lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu đạt 828 đồng.

Trong buổi đại hội, ông Vũ Ngọc Tú - Tổng giám đốc còn công bố kết quả kinh doanh quý 1/2010, theo đó doanh thu và lợi nhuận hợp nhất quý 1 của Công ty có sự tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm trước thậm chí so với cả năm 2009. Tổng doanh thu hợp nhất quý 1/2010 đạt 84 tỷ, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 32,88 tỷ, tăng trưởng 3.36 lần so với cả năm 2009. Tuy nhiên, chỉ là kết quả bước đầu, các quý tới sẽ hứa hẹn những bước đột phá của Ninh Vân Bay khi hoạt động kinh doanh thẻ nghỉ dưỡng và kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng chính thức được đưa ra thị trường. Kết quả tăng trưởng này cho thấy hướng đi đúng đắn của Ninh Vân Bay trong việc tái cấu trúc doanh nghiệp và chuyển đổi sang mô hình kinh doanh mới.


Bên cạnh đó, ông Hoàng Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT cũng đã thông báo các thành công bước đầu của mảng kinh doanh thẻ nghỉ khi chính thức ra mắt tại Singapore những ngày cuối tháng 4 cũng như các kết quả khả quan của công ty trong mảng kinh doanh bất động sản du lịch của khu resort sang trọng hàng đầu ở Việt Nam - Six Senses Saigon River.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2010, Đại hội thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu như tổng doanh thu dự kiến đạt 872 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ khai thác nghỉ dưỡng chiếm 22%, doanh thu từ kinh doanh biệt thự nghỉ dưỡng chiếm 48% và doanh thu từ hoạt động thẻ nghỉ chiếm 30%. LNST năm 2010 của Công ty mẹ đạt 121 tỷ, EPS đạt 2.004 đồng/cp.
Ngày 7/5 tới đây, công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay sẽ chính thức niêm yết 50.500.000 cổ phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hồ Chí Minh (HOSE), giá dự kiến niêm yết là 25.000 đ/CP.

Download Quyết định ĐHĐCĐ thường niên 2010


Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon