CTCP BĐS DL Ninh Vân Bay: Nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty cp Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay như sau:


Tên viết tắt: Ninh Van Bay Real Estate Joint Stock Company

Địa chỉ trụ sở chính
: P 705, Toà nhà Hanoi Tung Sing Square, số 02, Ngô Quyền, P.Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại
: (04)39264951 (04)39264951 Fax: (04) 39264952

Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 50.500.000 cổ phiếu (bằng chữ: năm mươi triệu năm trăm ngàn cổ phiếu)

Vốn điều lệ:
505.000.000.000 đồng (bằng chữ: năm trăm lẻ năm tỷ đồng)

Loại chứng khoán
: cổ phiếu phổ thông

Tên tổ chức tư vấn niêm yết: Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long

Ngày nhận hồ sơ đăng ký niêm yết: 29/12/2009


Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon