Công ty CP BĐS Du lịch Ninh Vân Bay thay đổi các chức danh trong Hội đồng quản trị

          Vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty CP BĐS Du lịch Ninh Vân Bay đã quyết định việc bầu, miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty đối với ông Phan Doãn Hưng kể từ ngày 21/6/2012 (theo đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Hưng vì lý do cá nhân);

- Bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hà, thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty kể từ ngày 21/6/2012;

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Xuân Hải kể từ ngày 22/6/2012;

- Bầu ông Lê Xuân Hải, thành viên HĐQT (Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty từ ngày 22/6/2012.

Chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon