Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin gia hạn thời hạn công bố các báo cáo tài chính năm 2017

Ngày 12 tháng 01 năm 2017, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) gửi văn bản đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh xin gia hạn thời hạn công bố Báo cáo tài chính bán niên (soát xét) và các Báo cáo tài chính quý trong năm 2017.

Chi tiết xem file đính kèm.

CV02.2017 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon