Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được thư từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Hồ Anh Ngọc

Ngày 18 tháng 9 năm 2017, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được thư từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Hồ Anh Ngọc do yêu cầu công việc và lý do cá nhân. Căn cứ quy định của pháp luật, ông Hồ Anh Ngọc không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay kể từ ngày Công ty nhận được thư từ nhiệm nói trên.

Chi tiết xem file đính kèm

CV54.2017_CBTT

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon