Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được chấp thuận của VSD về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Ngày 10/3/2017, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được chấp thuận của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV 725.VSD_2017

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon