Công bố thông tin bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

Ngày 24/4/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã họp và bỏ phiếu thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2014 - 2019, gồm các thành viên sau:

1. Ông John Joseph Ramos

2. Ông Phạm Đức Long

3. Ông Nguyễn Xuân Thưởng

Cùng ngày, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 cũng đã tiến hành họp và thống nhất bầu ông Phạm Đức Long giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2014.

Chi tiet xem file đính kèm

CV 19_Bau BKS

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon