Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2010

Công ty cổ phần bất động sản du lịch Ninh Vân Bay công bố thông tin về báo cáo thường niên.

Chi tiết xin xem file đính kèm.
 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon