Công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và Thông báo về việc đăng ký ngày chốt Danh sách cổ đông tổ chức Đại hội

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và Thông báo về việc đăng ký ngày chốt Danh sách cổ đông tổ chức Đại hội.

Chi tiết xem file đính kèm

CV05_DHCD2016

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon