Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và các khoản cho vay công ty con, công ty liên kết

Ngày 08 tháng 3 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã ban hành Nghị quyết số 01/2017/QĐ-HĐQT việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Nghị quyết số 02/2017/QĐ-HĐQT về các khoản cho vay công ty con, công ty liên kết.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết 01 và 02/2017/QĐ-HĐQT

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon