Công bố một số nội dung liên quan đến tình hình quản trị công ty

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố một số nội dung liên quan đến thay đổi về tình hình quản trị để đáp ứng yêu cầu tái cấu trúc tài chính của Công ty và việc chuyển đổi Người Sở Hữu Trái Phiếu từ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam sang Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - DATC (đối với Trái phiếu có tổng giá trị theo mệnh giá là 230 tỷ đồng do Công ty phát hành ngày 11/11/2014) như sau:

1. Cử Người đại diện theo ủy quyền mới và đề cử đại diện tham gia vào Hội đồng quản trị một số công ty con, công ty liên kết:

-       Cử Người đại diện theo ủy quyền tại Công ty CP Du lịch Hồng Hải là: ông Hoàng Anh Dũng, chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty.

-       Cử Người đại diện theo ủy quyền tại Công ty CP Du lịch Tân Phú là: Bà Ngô Thị Thanh Hải, chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty.

-       Cử Người đại diện theo ủy quyền tại Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp gồm:

+        Ông Hoàng Anh Dũng, chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty; và

+        Bà Ngô Thị Thanh Hải, chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty

-       Đề cử đại diện tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty con, Công ty liên kết gồm:

+        Cử bà Lê Thị Thu Hà, chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Hồng Hải.

+        Cử bà Ngô Thị Thanh Hải, chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Tân Phú.

2. Thay đổi về thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Ngày 02 tháng 10 năm 2017, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được thư từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Xuân Minh vì lý do cá nhân. Căn cứ quy định của pháp luật, ông Nguyễn Xuân Minh không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay kể từ ngày Công ty nhận được thư từ nhiệm nói trên.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV62_CBTT.2017

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon