Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV28_CBTT_BB NQ DHCD 2018

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon