Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 24 tháng 4 năm 2014, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Công ty xin trân trọng gửi tới toàn thể Quý cổ đông nội dung Biên và và Nghị quyết của Đại hội.

Biên bản ĐHĐCĐ 2014

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon