Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015.

Chi tiết xem file đính kèm:

BCQT2015

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon