Cổ phiếu NVB được gia hạn chốt room nhà đầu tư nước ngoài

Ngày 06 tháng 3 năm 2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận việc gia hạn thời gian chốt room nhà đầu tư nước ngoài là 23,7% vốn điều lệ của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (Mã CK: NVT) đến hết ngày 01/6/2013 để Công ty tiếp tục hoàn tất thủ tục phát hành riêng lẻ 30.000.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài theo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 23/12/2012.

Chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon