Báo cáo về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Ngày 15/11/2012, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn là tổ chức nước ngoài như sau:

- Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Spinnaker Global Emerging Markets Fund Ltd.,

- Quốc tịch: British Virgin Islands

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 3.150.000 cổ phiếu (5,21%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.150.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 0 cổ phiếu (0%)

- Ngày giao dịch thành cổ đông lớn: ngày 02/11/2012.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon