Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn và Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của cổ đông Phùng Quang Việt

 

Ngày 18 tháng 12 năm 2018, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn (Báo cáo đề ngày 13/12/2018) và Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn (Báo cáo đề ngày 14/12/2018) của cổ đông Phùng Quang Việt.

 

Chi tiết xem file đính kèm:

 

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon